logo

Wij denken aan het milieu!

greenglobal en

informatie

Verantwoord omgaan met ons klimaat

Afgelopen jaren is de regelgeving omtrent het gebruik van koudemiddelen sterk aangescherpt.

Hier is onder andere besloten om ozonlaag afbrekende stoffen, zoals CFK's en HCFK's (in overeenstemming met het Protocol van Montreal) te vervangen en CFK's en HFK's in de atmosfeer (het Kyoto-protocol) te beperken.

De eind gebruiker van de installatie is hiervoor volgens de wetgeving persoonlijk aansprakelijk en verantwoordelijk, ongeacht of hij/zij eigenaar van de installatie is of niet.


Logboek voor koel-en airconditioningsystemen

Installateurs van koel-en airconditioningsystemen vanaf 3 kg koudemiddel (CFK's, HCFK's, HFK's, HFK's) hebben de plicht om een logboek bij te houden en te bewaren van elke installatie gedurende 5 jaar.

Voor koelsystemen met ozonafbrekende koudemiddelen (zoals R22) is al sinds de introductie van CFK-Halon een verbods verordening uitgegeven. Vanaf 1991 geldt de verplichting om registratie bij te houden van uw koudemiddel administratie.

In de CFK- verordening van november 2006 wordt naast de inspectie en onderhoud (waaronder controle op lekkage en reparatie), alsmede het type en de hoeveelheid ingebrachte of teruggewonnen koudemiddel opgenomen. De installateur is verplicht om deze gegevens voor ten minste vijf jaar te behouden.

Sinds 4 Juli 2007 is het verplicht voor installateurs van koel- en airconditioningsystemen om de volgende gegevens omtrent HFKW en HFK- koudemiddelen te registreren:

• De hoeveelheid en het type broeikasgassen
• De hoeveelheid koudemiddel van toegevoegde en teruggewonnen koudemiddel    bij onderhoud, service en definitieve verwijdering.
• Service en onderhoud.
• De data en de resultaten van de controle maatregelen.

mobiele versie

iphoneipadkltelog

Kälte Log® mobile

U heeft nu de mogelijkheid om in real-time de data in te zien . Zodra de installateur met behulp van zijn mobiele telefoon de gegevens heeft vastgelegd zijn die via de webportal beschikbaar. Door het scannen van de bijgevoegde QR-codes kan de installateur alle relevante data ter plekke inzien en zich een ​​beeld vormen van vorige serviceactiviteiten.

© 2011 - Kälte Log GmbH. All rights reserved